Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MATASZ és a ORVSS EGYEZTETÉS

 

Szeged, 2020. január 7.

 

Az elmúlt év munkájának áttekintésére és a 2020 év tervezett feladatainak áttekintésére került sor Szegeden 2020. január 7-én. A Szerb Tartalékos Szövetség képviselői javaslatára küldöttség járt Szegeden Sándor Tibor t I. o. kapitány vezetésével. A MATASZ Csongrád Megyei Vezetőségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes tiszteletbeli megyei elnök, a MATASZ és a ORVSS kapcsolatok referensei képviselték.

 

Palotai ny. ezredes tájékoztatta Vendégeinket, hogy változatlanul fontos együttműködő partnereinknek tekintjük az ORVSS Vajdasági, de különösen a Szabadkai és a Magyarkanizsai tartalékos szervezetek együttműködő Társainkat. Elveink nem változtak, Nálunk népszavazás döntött a migráns helyzet kezelésével kapcsolatosan, és ennek megfelelően áll a helyzet, sőt a megnövekedett migráns helyzet miatt még növekedett is az érdeklődésünk Déli Szomszédjaink, ilyen helyzete iránt. Anyagi lehetőségeink is szerény mértékben javultak, igy a jövőben szélesíteni tervezzük eddigi kapcsolatainkat, főleg a határmenti települések kétoldalú kapcsolatai, és bennük a tartalékos szervezeteink közös részvételét, sport, kulturális és egyéb társadalmi rendezvényein. Nagy hiányát érezzük az elhunyt Kovács Imre alezredes munkájának, pótlása nagyon időszerű lenne. Soron lévő feladataink a –saját szervezeti rendszerünk fejlesztése, korszerűsítése keretén belül - települési klubok további alakítása, a járási vezetőségek tovább szervezése, és a – jelenleg intenzív fejlesztés alatt álló - Területvédelmi Tartalékos rendszer, mint a legfőbb komponense a helyi tartalékos rendszernek – igényeiknek megfelelően - a társadalmi háttér munkájának a segítése, támogatása.

 

Sándor Tibor t I. o kapitány elmondta, hogy részükről is változatlanok az alapelvek, viszont az idő múlásával számos olyan változás érzékelhető, melyek új feladatokat jelentenek. Ilyen a sorkatonai szolgálat szüneteltetése, ami a fiatal tartalékos utánpótlás területén hasonló gondokat okoz, mint Magyarországon. A katonai szolgálatból kivált, legaktívabb tartalékosok idősödnek, egyre kevesebb olyan elérhető tartalékos vezető van, aki feladatokat tudna vállalni. Fiatalításra van szükség, ami újszerű feladatokat jelent. Vannak azonban éppen a kapcsolatainkból eredő olyan lehetőségeink, mint a kölcsönös rendezvényeinken való szereplés, sport versenyek, koszorúzások, hivatalos és baráti látogatások, melyek hasznosak voltak eddig is, és hasznosak lesznek a jövőben is. Voltak személyi változások, és célszerű lenne egy találkozó szervezése 2020. évben Szegeden, melynek szervezése tervben van, és ennek érdekében tájékoztatni fogja a Vajdasági vezetőség új vezetőit. Több személyi változás is történt – mindkét oldalon - szükséges lenne egy személyes találkozó.

 

A találkozó a barátság, egymás gondjainak megértése, a kölcsönös tisztelet, és segítés szándékainak hangsúlyozása jegyében telt el. Teljes volt az egyetértés a határmenti kapcsolatok további erősítésére, a település szintű kapcsolatok támogatására, azon belül a tartalékosok kapcsolatának erősítésére, a testvér települések közös sport, kulturális, főleg a fiatalokat érintő tevékenységének élénkítésére. Ezen a területen, vannak kedvező tapasztalataink, ezeket tervezzük fejleszteni. Tájékoztatjuk vezetőségeinket, és a döntések után kerül sor a részletesebb végrehajtó munkára. A találkozót javasoljuk felvenni a jelenleg előkészítés alatt álló éves rendezvény tervbe.