Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2019.

 Szeged, 2019. december 20.

 Évzáró megyei vezetőségi ülést tartott a MATASZ Csongrád megyei vezetősége. A vezetőségi ülésen részt vett Csepregi Balázs őrnagy Úr, a megyei védelmi bizottság titkára. Dávid István ny. alezredes megyei elnök tájékoztatta a vezetőség tagjait a mlt vezetőségi ülés óta történt fontosabb eseményekről, Budapesten tartott értekezletekről, újabb feladatokról.  Megköszönte mindenkinek az elmúlt évben végzett munkáját, és javasolta, hogy a 2020-év feladatainak megtervezése most a soron lévő tennivaló, ehhez kéri, hogy Mindannyian javaslatainkkal, elképzeléseinkkel járuljunk hozzá.

 Csorba József t. hadnagy, megyei alelnök, a rendezvények alapos megtervezésének fontosságát hangsúlyozta, és ehhez több adatra, információra, az együttműködők terveinek ismeretére és nem utolsó sorban további anyagi támogatásra lenne szükség. Csepregi őrnagy elmondta, hogy amegye a jövőben is támogatja azokat az erőfeszítéseket, melyek a fiatalok körében erősíti, és jól szolgálja a hazafias, honvédelmi nevelő munka célkitűzéseit. A megyei együttműködők között a MATASZ-nak sajátos rendeltetése van, nem vagyunk senkinek sem a konkurense, hanem a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés jól bevált elveit és gyakorlatát kövessük.

 Palotai ny. ezredes néhány alapvető kérdésre hívta fel a figyelmet. Meg kell szerveznünk saját magunkat, az alapszabály szerint folytassuk a területi szervek létrehozását, különös tekintettel a járási vezetőségeket, a települések szervezeteit (klubjait) melyek az utóbbi időben – a Velük való foglalkozás hiányában- elárvultak, a bomlás állapotába kerültek. Működésükhöz szükség van a tagsági díj megfelelő hányadának „visszaszármaztatására”! A MATASZ csak megfelelő szervezettség alapján tekinthető komoly szervezetnek. Az alapszabály szerint helyes terminológiákat használjunk. (Vezetőség-Elnökség, Szervezet-Egyesület-Klub? stb) Az együttműködő partnerekkel az alapelv a kölcsönös előnyök keresése, és a vetélkedés helyett az egymás tevékenységének a kiegészítése legyen a cél. Ez a tisztségviselőinkre is érvényes. Kitűnő bázis a az ÖTT komponens, tevékenységük társadalmi hátterének alakítása a rendelkezési időszakban, szerinte a MATASZ egyik legalapvetőbb feladata. Hasonló fontosságú a Kadétprogram, amire eddig, kevés figyelmet fordítottunk, keveset tudunk róla, több tájékoztatást egyébként is a fontos dolgokról! Innovációt a lassan ellaposodó munkánkban! A Nemzetközi tevékenységeinket külön elemezte, felhívta a figyelmet, az ebből adódó tapasztalatok elemzésére, és hasznosítására! Ennek hiányában ez a tevékenységünk inkább a turizmus sajátos módjának, mintsem nemzetközi tevékenységünknek tűnhet! A települések bennük a MATASZ klubok kapcsolatai fontosak! A munkánk folyamatos, objektív értékelése, ismerete, elismerése fontos a szubjektív megítélés káros!

 László Károly hő ezredes a 2020-évben tervezett aersoft harcászati verseny elképzeléseiről beszélt, melyet országos, meghívásos rendezvényként Ópusztaszer térségében tervezik. Ide meghívásra tervezik nemcsak a megye, a régió, hanem az egész ország e sporttevékenységét művelő sportolókat és a MATASZ különféle érdeklődőit. A tervezés és az engedélyek beszerzése megkezdődött, folyamatban van.

 Kocsis István ömt őrnagy megyei alelnök, javasolta, hogy a megyei vezetőségi ülésen maximáljuk a hozzászólások idejét, úgy gondolja bizonyos dolgokat röviden is lehet ismertetni. Ezt követően részletesen elemezte az ifjúság, főleg a középiskolás fiatalok megközelítését, de ki fejtette, hogy már az általános iskolákban is gondot kellene fordítani a fiatalok, hazafias honvédelmi nevelésére. A velük foglalkozó tanári állomány bevonása, munkájuk értékelése és erkölcsi elismerése fontos. Örömmel vette tudomásul, hogy ebben az évben több központi, pénzügyi támogatás érkezett a megyébe, mint az azt megelőző 16-évben, felhívta a figyelmet ennek az okos, céltudatos felhasználására. Elmondta, hogy a HTBTK kereteiben tájékozódott arról, hogy a jövőben a HM nagyobb támogatásban fogja a honvédelem ügyének társadalmi háttértámogatását részesíteni. Örömét fejezte ki az egyre gyarapodó sportlétesítmények miatt, remélhetően ez látszani fog az eredményekben is. Beszélt a versenysportok és a tömegsport örök idők óta tartó egységének és ellentmondásainak helyzetéről. A HS bizonyára nagyon fontos küldetést valósít meg, az egy másik kérdés, hogy ebben a MATASZ hol találja meg majd a helyét, mert e téren a szakági sportszövetségek mellett semmilyen szerepe már nincs és nem is igazán képzelhető el. Javasolta, hogy januárban két vezetőségi ülést kellene tartani, ahol az egyiken a 2020 évi terveinket rendezzük, a másikon pedig a szervezeti élet főbb célkitűzéseit és a soros feladatokat tisztázzuk.

 Demcsák Z t. hadnagy megyei alelnök, felhívta a figyelmet, a fiatalok valóságos érdeklődésének a figyelembe vételére. Tudomásul kell venni, hogy a mai fiatalok nem úgy gondolkodnak, mint korábbi elődeik, körükben a digitális világ, már a valóság, míg az idősebb korosztályokban még az alkalmazói szintű ismeretekkel is számtalanszor komoly gondok vannak! Olyan vonzó, a kor színvonalán álló eszközök anyagok, játékok, olyan elvek és célok kellenek, melyeket a fiatalok ismernek, értenek, és a jövőt láthatják benne!

 Fróman G őrnagy az első világháborút lezáró Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójával kapcsolatban a megemlékezésekre, a tapasztalt jó Olasz példákkal, kapcsolatosan mondta el véleményét.

 A kissé elhúzódott vitát (a terem felszabadítása miatt volt fontos) Dávid ny. alezredes foglalta össze. Megköszönte az elhangzott értékes gondolatokat, kérte, hogy a 2020 évi javaslatokat írásban az Új év első hét végéig küldjük meg számára, amiből össze tudja állítani a következő év terveit, és már a konkrét elképzeléseket tudjuk, a vezetőségi ülésen tárgyalni és jóváhagyni. Kérte, a most elhangzott javaslatokat, mindenki kicsit gondolja tovább, és azokat javaslat, elképzelés formájában küldjük meg, és azok helyet fognak kapni a következő évi munkatervünkben és a központ útján, az előírásoknak és a lehetőségeknek megfelelően, biztosítani fogja a központ a szükséges pénzeszközöket. Jelezte, hogy a HS feladatok és lehetőségei mellett, a MATASZ különféle honvédelmi célú rendezvényeket a HM érdekében is nyelveket beszélő tartalékos fiatalok számára egy külön programban való részvételre lesz lehetőség, és beszélt a Kadét program fontosságáról, de részleteket majd később ismerteti a vezetőséggel. Csorba József t. hdgy és László Károly hő ezredes huzamosabb idő óta végzett kiemelkedő munkáját MATASZ emlékéremmel ismerték el, részükre a kitüntetéseket ez alkalommal adta át. Ismételten megköszönte a résztvevők munkáját és egy pohár pezsgővel kívántunk egymásnak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet!