Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

KADÉTKÉPZÉS -2019.12.15.

Kiskunmajsa, 2019. december 15.

Területvédelmi tartalékosok segítik a kadétképzést. A hazafias honvédelmi nevelés, a katonai életpálya népszerűsítése, a Magyar Honvédség társadalmi elismertségének, támogatottságának erősítése jegyében kötött együttműködési megállapodást a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred.

Közel féléves, eredményes együttműködést követően, a Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok képzését, a katonai témájú elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok felkészítését segítő megállapodást kötött az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium. A közös munka kereteit hosszú távra biztosító szerződést Huszár Ferenc alezredes, ezredparancsnok-helyettes és Farkas Zoltán, a Honvéd Kadét Programhoz az idei tanévben csatlakozott középiskola igazgatója írta alá.

A partnerséget rögzítő dokumentum alapján a felek szervezett formában tudnak közös céljaik elérése érdekében együttműködni a jövőben. A kiskunmajsai középiskolával kötött megállapodás fontos része a Magyar Honvédség társadalmi elismertsége, támogatottsága erősítését szolgáló törekvéseknek. Ugyanakkor rendezett jogi kereteket biztosít a hivatásos tiszti és altiszti életpálya, a szerződéses-, valamint tartalékos szolgálat népszerűsítéséhez, a toborzás hatékonyságának fejlesztéséhez.

A kiskunmajsai középiskolában ősszel indult a kadétprogram, amelynek már az előkészítésébe, a felvett diákok részére szervezett „Béka tábor” programjainak összeállításába és lebonyolításába is bekapcsolódtak a területvédelmi ezred által kapcsolattartásra kijelölt 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj katonái. A tanév során pedig a pedagógusok felkészítésével, a katonai szakmai foglalkozásokhoz szükséges technikai és szemléltető eszközök biztosításával, logisztikai háttérrel segítik a honvédelmi oktatást. 

Nagy Viktor alezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta: az iskolával kötött együttműködés célja, hogy biztonságos környezetben, kihívást jelentő, érdekes, jól szervezett, honvédelmi témájú foglalkozások keretében készítsék fel a programban részt vevő diákokat a választott életpályájuk sikeres megvalósítására, valamint hiteles információkkal bővítsék a kadétok ismereteit a honvédelemről, a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről. Nemzeti érdek, hogy a fiatalok a hazájukért tenni akaró, felelős állampolgárokká váljanak.

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírását követően pedig azonnal folytatódott a kadétok honvédelmi képzése. A zászlóalj kiképzői légpuska lövészetet, alaki foglalkozást és katonai testnevelési órákat tartottak a diákoknak.

A 9. osztályos kadétok képzését két önkéntes területvédelmi tartalékos hadnagy, Telek András igazgatóhelyettes, kollégiumvezető és Vass Izolda osztályfőnök koordinálják. A diákok céltudatosságát, lelkesedését a legjobban talán az bizonyítja, hogy az osztály három csapatot is indított a Honvédelmi Minisztérium által, hazánk NATO-csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából kiírt „Magyarország 20 éve a NATO tagja” elnevezésű több fordulós vetélkedőn. A pár nappal ezelőtt, Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban megrendezett országos döntőben – csupán három hónappal a kadét programba történt csatlakozásuk után – az iskola Bató András, Feldinszki Zoltán, Sipos Gergő, Varga Imre alkotta csapata a második helyen végzett. A kadétokat Nyerges Benjámin készítette fel a versenyre.

Az osztály tagjai közül a hivatásos katonai pálya érdekében valószínűleg a legnagyobb áldozatot Sipos Gergő vállalta: a tavalyi 4,3-as bizonyítványával – ahelyett, hogy tovább lépett volna a 10. évfolyamra – az idei tanévet ismét kilencedikesként kezdet, csak azért, hogy részt vehessen a kadét programban. Határozott célja ugyanis, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán vagy az MH Altiszti Akadémián fog érettségi után továbbtanulni.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át, mindenekelőtt azzal a céllal, hogy a jó példát hasznos lenne tanulmányozni. Alaposabban megismerni, megkeresni benne a MATASZ természetes lehetőségeit – Csongrád megyében is – és megalkotni, megvalósítani abban azokat a feladatokat, melyeket az élet „tálcán kínál” számunkra amiről, régóta, sokan, sokat beszélnek!