Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

A múlt tanulsága a jövő fegyvere

Budapest, 2019. november 25.

A védelmi szféra megváltozott kihívásairól rendeztek konferenciát Budapesten, november 25-én. A rendezvényt dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese nyitotta meg.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezték meg a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség (MHP HTCSF) szervezésében a Tudomány, jövőkutatás, transzformáció című konferenciát, amelyen a szakértők a védelmi szférát érintő új típusú kihívásokat elemezték. A szimpózium elsődleges célja az volt, hogy előmozdítsa a jövő lehetséges folyamataira vonatkozó előrejelzések és döntések megalapozását, továbbá vizsgálat tárgyává tegye, hogy az oktatást és tudományt miként lehet felhasználni a folyamatosan változó biztonsági környezet feltérképezésére, valamint a transzformációs célok elérésére.

Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a konferencia megnyitóján rámutatott: a rendszerváltás után a NATO-csatlakozás óriási kihívások elé állította a Magyar Honvédséget, amelynek egy változó környezetben kellett megtalálnia saját szerepét a transzformáció során. Mint mondta, Európa biztonságát mára olyan kihívások fenyegetik, amelyek lényege éppen a folyamatos változékonyság. Az illegális migráció, valamint az ukrán-orosz konfliktus – amely alapjaiban írta felül a nemzetközi normákat és egyezményeket – minden addiginál világosabban jelezte, milyen sürgetően időszerű a Magyar Honvédség teljes megújítása. A 2016-ban elindított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program mérföldkő a honvédség történetében, ám csak abban az esetben lehet maradéktalanul sikeres, ha képes és tud a megváltozott biztonsági helyzet kihívásaira reagálni. „A legnagyobb kihívás a saját gondolkodásmódunk átformálása” – mondta Böröndi tábornok, kiemelve, mennyire lényeges a saját doktrínák kialakítása, s annak precíz megfogalmazása, hogyan működik a haderő a jövőben.

A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta: a legfontosabb a technológiai fölény kialakítása, amely a haditechnikai beszerzéseken túl magában foglalja a tudományos kutatást, a fejlesztést, az innovációt is. Utalt a digitális katona programra, amely jól mutatja, hogy a jövő Magyar Honvédségének kulcsa az innováció. Kiemelkedően fontosnak nevezte a hasonló szakmai konferenciák megszervezését, amelyet a gondolkodásmód átalakulásának, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program működésének jellemző példajaként értékelt. „A jövő nehezen látható előre, de a Magyar Honvédségnek most van történelmi lehetősége, most, amikor van politikai akarat, és van hozzá költségvetés, hogy meg is valósítsa azt, amit oly régóta vártunk. Hogy egy modern, ütőképes, korszerű honvédség alakuljon ki, amely garantálja Magyarország biztonságát” – zárta beszédét Böröndi altábornagy.

Az esemény házigazdája, Sticz László dandártábornok, az MHP HTCSF csoportfőnöke felvezető előadásában aláhúzta: a Magyar Honvédség nemcsak katonai eszközökkel, hanem a tudományos életbe való bekapcsolódásával is a nemzetet szolgálja. Mint fogalmazott, alapos kutatómunkával olyan biztos alapot teremtenek, amelyet később továbbfejleszthetnek és felhasználhatnak a gyakorlatban. „Az ember lényéből fakadóan folyton keres, felfedez, létrehoz, innovál. A múlt tanulsága a jövő fegyvere. Ezért a tapasztalatok feldolgozása legalább annyira fontos, mint a jelen és a jövő kihívásainak értékelése” – mondta a dandártábornok, hozzátéve: a Magyar Honvédség tudományos munkájának legfontosabb szempontja az, hogy fajsúlyos és mérvadó tudományos kutatások előzzék meg a stratégiai döntéseket, mert erős, modern, felkészült és valós képekkel rendelkező honvédség nélkül nem lehet garantálni a nemzet szuverenitását és biztonságát. „Amint a kutatás során felfedett tényeket és információkat tudássá gyúrtuk, egy erős fegyvert tartunk a kezünkben, amelynek alapja a tudomány, eredménye pedig a biztonságos jövő megteremtése és garantálása” – mutatott rá előadásában Sticz dandártábornok.

A konferencia panelbeszélgetésein a tudománynak és oktatásnak a Magyar Honvédség transzformációjában betöltött szerepéről, a jövőkutatás és transzformáció kihívásairól, lehetőségeiről, a haderőnemek és szakterületek új biztonsági kihívások tükrében végrehajtandó transzformációjáról, valamint az űrkutatás a jövő hadviselésére gyakorolt hatásáról tartottak előadásokat és szakmai vitákat.