Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Innováció a honvédelmi nevelésben

Budapest,| 2019. november 20.

Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben - címmel tartottak szakmai tanácskozást november 20-án, szerdán, a budapesti Milton Friedman Egyetemen.

A Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidõsport Szövetsége (MTTOSZ) szervezésében megvalósult konferencia résztvevõit Nagy József, az MTTOSZ alelnöke, illetve dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem rektorhelyettese köszöntötte.

Dr. Simicskó István kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke A Honvédelmi Sportszövetség szerepe a honvédelmi nevelés új alapokra helyezésében címû elõadásában hangsúlyozta: a honvédelem ügyéért való tenni akarás a legnagyobb lehetõség arra, hogy a globalizált világban ismét egymásra találjunk és megtaláljuk azt a közös nevezõt, amelynek a lényege, hogy a hazánkat szeretni kell. „Az a célunk, hogy hazájukat szeretõ fiatalok vigyék majd egyszer az országot tovább, a mi dolgunk pedig az, hogy egy egészséges patrióta érzésvilágot alakítsunk ki a lelkükben. A hazaszeretetre épülõ közös nevezõ nem képezheti vita tárgyát” – jelentette ki Simicskó István, hozzátéve: a globalizáció negatív hatásait nem lehet kivédeni, de ha egészséges értékrendet adunk át a gyermekeinknek, akkor képesek lesznek arra, hogy különbséget tegyenek a látható és láthatatlan veszélyek között. „Mit szeretnénk elérni a fiataljaink szívében? Hogy szeressék a hazájukat” – fûzte hozzá.

Goethe szavait idézve – „a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat” – a kormánybiztos úgy fogalmazott: fontos, hogy a gyermekek ragaszkodjanak gyökereikhez, szülõföldjükhöz, az õsök által megteremtett értékekhez, a nagy célok eléréséhez viszont szárnyakra van szükségük, amelyeket a nevelés segítségével biztosíthatunk számukra.

„Sportszeretõ társadalom vagyunk, amely megfelelõ alap ahhoz, hogy sportszerûvé is váljunk. Mert a sportnak van egy nagyon fontos értéke: a fair play, amely az egészségmegõrzés és közösségépítés mellett a legfontosabb érték. Ezáltal élhetünk csak minõségi életet” – mutatott rá a sport nevelõ szerepére Simicskó István, majd szólt a honvédelmi nevelés kérdésköreirõl is. Mint mondta: az életkori sajátosságok figyelembevételével – már óvodáskorban – el lehet kezdeni az egészséges patriotizmus csíráját ültetni a gyermekekbe, az általános iskolás korosztálynál pedig a tudás alapú oktatás mellett az érzelmi intelligenciát is fejleszteni kell. „A nevelés óriási lehetõséget ad a gyermekek érzelmi intelligenciára való felkészítésére is, amely fontos alapja a honvédelmi nevelésnek. Ha az oktatási rendszerünkben ez nincs meg, akkor baj van, ezért szeretnénk olyan stratégiai tervet készíteni, amelyben ez hangsúlyosan megjelenik” – mondta a kormánybiztos.

Simicskó István hangsúlyozta a Honvédelmi Sportszövetség és a különbözõ szervezetek közti együttmûködés fontosságát is: mára már több mint 200 tagszervezetük van, a tervek között pedig szerepel a cserkészszövetséggel, illetve a diáksport szövetséggel való megállapodás.

A kormánybiztos szólt a Honvédelmi Sportközpontok kiépítésének szükségességérõl is, amelyek megyei és a járási székhelyeken történõ kialakítása lehetõvé teszi, hogy a sporttevékenységen keresztül a társadalom minél szélesebb rétegei bekapcsolódjanak a honvédelmi nevelés programjába. Ezt a területet az államnak és olyan civil szervezeteknek kell uralnia, amelyek elkötelezettek a haza iránt. „A sportlövészet dominálja az egészet, de a küzdõsportok, a technikai sportok is bekerülnek a rendszerbe, hiszen ez egy közösségi találkozási pont is lesz.”

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkára A Zrínyi 2026 Program jelenlegi helyzete, további feladatok címû elõadásában a Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program helyzetét, eddig elért eredményeit, majd az elkövetkezendõ idõszak feladatait ismertette. Az innováció fontosságára utalva az államtitkár hangsúlyozta: „A Magyar Honvédség megroggyant képességeit helyre kell állítani, és új képességeket kell kialakítani”.

A Honvédelmi Sportszövetség mûködésének gyakorlati tapasztalatai, valamint a munkaszervezet feladatai témakörében dr. Nébald György, a sportszövetség általános alelnöke tartott elõadást, majd a sportszövetség tagozatvezetõi osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal.

A délután folyamán a tapasztalatcsere szekcióülések keretében folytatódott, ahol a legeredményesebb gyakorlati megoldások kerültek elõtérbe.