Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MATASZ egyesület alakult Domaszéken

 

Domaszék

 

Új települési MATASZ egyesület alakult Domaszéken, így újabb 11 fővel gyarapodott a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei taglétszáma. Az alapos – hónapokig tartó – előkészítő munka után, a munkát vállaló Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr alakuló ülést hívott össze Domaszéken, a saját házában.

 

 

Az alakuló ülésen megjelent Dávid István ny. alezredes, aki köszöntötte a MATASZ új tagjait és tájékoztatta a megjelent résztvevőket a MATASZ feladatairól, rendeltetéséről, céljairól, lehetőségeiről.

 

 

Domaszék,Szegedtől 11 km-re nyugatra fekvő, közel ötezer lélekszámú település. A vasútállomás nélküli települést, az 55-ös főúton lehet megközelíteni.Domaszék községet 1952-ben alapították, bár már régóta lakott volt a szeged környéki tanyavilágban. Természetesen már évekkel ezelőtt szóba került, az itt élő egykor volt katonák szervezeti összefogása, a közös fellépés lehetősége a hazafias honvédelmi nevelőmunkában, a hagyományok ápolásában, és más közösség formáló feladatok végrehajtásában, amelyekre jó szervezeti kereteket biztosíthat a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

 

 

A résztvevők elhatározták, hogy első lépésként erősíteni, bővíteni és gyarapítani fogják taglétszámukat. Megismertetik a legszűkebb környezetüket a MATASZ tevékenységével, és már a következő év során – a lehetőségek ismeretében – kezdik meg, a szervezett közös munkát. Meg akarnak jelenni a település közéletében, ünnepségein, elő kívánják segíteni ismertségüket és meg akarják a helyi közvéleménnyel ismertetni munkájukat, tevékenységüket.

 

 

Az alakulás körülményeinek kialakításában alapvetően fontos és kiemelkedő munkát végzett, Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr, aki jó körülményeket alakított ki az alakuló ülés előkészítése és megtartása érdekében. A jelenlévők a megyei elnök javaslata alapján, választották meg a vezetőség tisztségviselőit:

 

 

Az egyesület elnöke: Vajda Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 1. alelnöke: Ványai Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 2. alelnöke: Frittmann Kitti

 

Az egyesület titkára: Pásztor Lotte Gizella ött. őrvezető

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke: Bánhidy Csaba t. főhadnagy

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Rózsás Milán

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Nagy Elisabeth

 

A továbbiakban Vajda Zoltán ött. szakaszvezető, a megválasztott elnök, megköszönte a tagság bizalmát, s tájékoztatta a tagságot, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége Alapszabályában foglaltak szerint, a tagoknak éves tagsági díjat kell fizetniük. Az Alapszabálynak a szervezet gazdálkodására vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelően személyenként évente – 2020. év január 01-től – 3.000,- Ft-ot. A tagok, a szervezetbe való belépés időpontját követően kötelesek a tagdíjat fizetni. A további fizetési kötelezettséget a folyamatosan fizetendő éves tagdíj képezi. A fizetési kötelezettség összegét a Közgyűlés évente, a rendes Közgyűlés alkalmával állapítja meg. A működés első évében, az Alapszabályban meghatározott tagdíj összegét, az alakuló Közgyűlés elfogadta. A tagsági díjat, minden év január 31. napjáig kell megfizetni a szervezet pénztárába, vagy bankszámlájára.

 

 

A megyei elnök, az új tisztségviselőknek és az új tagoknak jó munkát és sok sikert kívánt. Kívánta továbbá, hogy érezzék jól magukat a MATASZ nagy családjában, s kérte őket, támogassák munkájukkal az elnököt és a vezetőséget, a kitűzött célok elérésében, a meghatározott feladatok végrehajtásában.

 

 

Az alakuló közgyűlést, a megválasztott egyesületi elnök bezárta, s mindenkit meghívott egy finom ebédre, amit a család és a MATASZ új tagjai szolgáltak fel.