Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden

 

Szeged, 2019. október 17-20.

 

Az elmúlt hétvégén 2019. október 17-től október 20-ig a megyénkbe látogatott a Német Tartalékosok Szövetsége Közép Frankföld megyei partnerszervezetünk delegációja, amelynek Heinz Martin alezredes megyei alelnök és Reinhard Gernandt őrnagy úr voltak a tagjai. A terveknek megfelelően, 2019. október 17-én a koraesti órákban, a német delegáció meg is érkezett Szegedre.

 

 

A látogatásnak az volt az elsődleges célja, hogy szervezetek vezetői tárgyaljanak a két tartalékos szervezet kapcsolatának, s a partneri viszonynak szorosabbra fűzéséről, a tapasztalatok közös cseréjéről, a toborzás és a kiképzés vonatkozásában. A 2005. évben aláírt együttműködési megállapodást áttekintve, meghatározzák azokat a részeket, amelyeket a jövőben át kell dolgozniuk.

 

 

A négy napos látogatás idejére tervezett, s szakmai programként az október 18-i pénteki nap délelőttjén, laktanya-látogatáson vettünk részt, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár vendégeiként. A német tartalékosok, a laktanya Lovagtermében, Dienes Ádám alezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese által tartott előadáson ismerkedtek a lövészdandár, – mint a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi katonai szervezete – történetével, feladatával, szervezeti felépítésével, alegységeivel és fegyverzetével.

 

 

Tóth István ezredes dandárparancsnok-helyettes, valamint Dienes Ádám alezredes, laktanyai körsétát és nagyszabású haditechnikai bemutatót szerveztek, a német vendégek tiszteletére. A látottak lenyűgözték a német vendégeket. Elmondták, hogy egy ilyen szintű, – katonák által előkészített és megrendezett – fegyverzet technikai bemutatót, a német Bundeswehrnél nem engedélyeztek volna. A bemutatót követően a vendéglátók ebédre hívták meg, a német és magyar tartalékos delegációt.

 

 

A német vendégek – az ebédet követően – Szegedre utaztak, hogy megtekintsék a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete által, „IV. Kombinált Haditorna” címmel megrendezett, Ifjúsági Honvédelmi Akadályverseny rendezvényét, a szegedi repülőtéren.

 

 

A szervezők, a verseny védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét kérték fel. A versenyszámok, – amit László Károly hő. ezredes, Kocsis István ömt. őrnagy és Csorba József t. hadnagy alelnök urak szerveztek és vezettek le, nagy tetszést arattak a német vendégeknél.

 

 

Az idő kifogástalan volt, az évszakhoz képest meleg időben és jó hangulatban folyt a verseny, ahol több kiváló eredmény is született.

 

 

A versenydíjakat, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át.

 

 

Ajándékkönyvet kaptak, – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felajánlása alapján – a versenyzőket felkészítő tanárok is. A verseny zárszavát, – a jelen lévő – Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke mondta.

 

 

A német vendégek ezt követően, a programban szereplő, – 2005. május 20.-án megkötött és aláírt – együttműködési megállapodást tekintették közösen át. Heinz Martin alezredes elmondta, még otthon, – Reinhard Gernandt őrnaggyal áttekintették és írásban, javaslatként előterjesztették az együttműködési megállapodás szövegének tervezett módosítását. A megbeszélésen jelen volt Csorba József tartalékos hadnagy is, akivel a megyei elnök áttekintette a német javaslatot. Ezt követően közösen megvitatásra került a javaslat, majd a jelen lévők döntöttek az új részek beemeléséről, valamint az átdolgozásra kerülő együttműködési megállapodás szövegéről.

 

 

Döntés született arról is, hogy a német fél, 2020. szeptember 03.-tól, 06.-ig fogadja a MATASZ Csongrád megyei tartalékosainak delegációját, akik Ansbach városában – ünnepélyes külsőségek között – írják alá, az új együttműködési megállapodást. Az est további részében a német és a magyar delegáció tagjai, egy közös vacsorán és az azt követő baráti beszélgetésen vettek részt.

 

 

Szombaton, 2019. október 19-én a német delegáció Hódmezővásárhely nevezetességeivel ismerkedett. Megtekintették a belvárost, – a Kossuth teret az első világháborús lovas-szoborral, a Fekete Sas rendezvényházat, a Hősök terét, az Emlékpontot és a Nagy Imre sétányon az örökmécsest – majd Szegedre utaztak, s megtekintették a Szegedi Hadiparkot.

 

 

Este, Ruzsa községbe szólította őket egy meghívás, hiszen itt kötötték Csongrád megyében az első német-magyar települési szintű tartalékos együttműködési megállapodást, amelynél Reinhard Gernandt őrnagy, – az akkori Közép-Frankföldi megyei elnök-helyettes – bábáskodott. Ebben az időben vendégeskedett Ruzsa községben a Közép-Frankföldi Petersaurach önkéntes tűzoltóinak delegációja, akik szintén a helyi önkéntes tűzoltókkal kötnek rövidesen együttműködési megállapodást.

 

 

A közös vacsorát a német-magyar tartalékosok delegációi Szegeden a Gulyás Csárdában fogyasztották el, majd ott is történt a Találkozó értékelése.

 

 

A német vendégeknek, az ellátásról és az elhelyezésről az volt a véleményük, hogy kulturáltabb és kényelmesebb elhelyezésük, még a Bundeswehrnél sem volt, nem szólva a híres magyar konyháról és a vendégszeretetről. Heinz Martin alezredes megyei alelnök – igaz, első alkalommal járt Magyarországon – de már sokat hallott Magyarországról azoktól, akiknek évek óta van már magyar partnerségi kapcsolatuk. Reinhard Gernandt őrnagy úr tizenöt éve jár rendszeresen Csongrád megyében, de ő is elismerően szólt az ellátásról, az elhelyezésről és a vendégbarátságról.

 

 

Másnap, 2019. október 20-án, – a reggelit követően – a német vendégek elbúcsúztak, s elindultak haza Németországba.