Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

KATOADIPLOMATÁINK

Budapest, 2019. 07 02.

Tisztességes, becsületes szolgálatot és hatékony nemzeti érdekképviseletet vár el a honvédelmi miniszter „Önök akkor tudják jól és határozottan képviselni Magyarországot, ha feladataik ellátása során mindig diplomatikusan, határozottan, céltudatosan kiállnak a mi érdekeinkért és értékeinkért” – mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter a véderő-, katonai és légügyi attasék éves értekezletén július 2-án, Budapesten.

A véderő-, katonai és légügyi attasék számára tartott évértékelő és feladatszabó értekezletet kedden reggel a honvédelmi miniszter. A rendezvényen – mások mellett – részt vett Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. Benkő Tibor hangsúlyozta: a katonadiplomatáknak egyaránt szolgálniuk kell az ország és a haderő érdekeit, és folyamatosan reagálniuk kell a gyorsan változó világ kihívásaira. Ehhez jól felkészült szakemberekre van szükség, akik mindig tisztában vannak a világ eseményeivel, Magyarország külpolitikai, gazdasági, védelempolitikai célkitűzéseivel és feladataival. „Önök akkor tudják jól és határozottan képviselni Magyarországot, ha feladataik ellátása során mindig diplomatikusan, határozottan, céltudatosan kiállnak a mi érdekeinkért, értékeinkért” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor rámutatott: a jelenlegi folyamatok akár egyik napról a másikra irányt válthatnak, ami a nap minden pillanatában precíz, pontos helyzetfelismerést kíván az attaséktól. Napjaink kihívásai között említette a közel-keleti, észak-afrikai, ukrajnai és nyugat-balkáni, illetve a balti államok határtérségében kialakult helyzetet, a világot folyamatosan félelemben tartó terrortámadásokat. Mint rámutatott, békefenntartói feladataink fő iránya továbbra is a Nyugat-Balkán. Kiemelte a nemzeti érdekek mellett a szövetségi érdekek képviseletét is. Mint fogalmazott, Oroszország a Krím annektálásával olyan műveleti feladatot hajtott végre, amilyet korábban nem láthattunk. A korábban Afganisztánban, Irakban jellemző aszimmetrikus hadviselés után megjelent a rengeteg összetevőből álló hibrid hadviselés, amelybe többek között a kibertérben végrehajtott műveletek is beletartoznak. E terület szintén kiemelt jelentőségű.

A Magyar Honvédségnek ilyen körülmények között erős, ütőképes és modern formában kell működnie: úgy kell erősnek lennie, hogy létszámában, felszerelésében, technikai eszközei, anyagi készletei vonatkozásában egyaránt alkalmas legyen Magyarország érdekeinek képviseletére, a magyar emberek biztonságának garantálására, önállóan és szövetségi rendszerben egyaránt. Ennek garanciája a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amelyhez a kormány anyagi és erkölcsi támogatást biztosít: a honvédség feladata a program olyan tartalommal való megtöltése, amely a katonák és a magyar emberek érdekeit szolgálja. Mindez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy a katonák igényei alapján történnek a fejlesztések és a beszerzések. A miniszter szólt az integrált minisztériumi szervezet megszüntetéséről és a Magyar Honvédség Parancsnokságának létrehozásáról és szerepéről.

Mint Benkő Tibor rámutatott, tízéves fejlesztési programról beszélünk, de ennél hosszabb előrelátás szükséges. A kormány vállalta, hogy hazánk 2024-re a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja, a katonai büdzsé 20 százalékát pedig fejlesztésekre költi. Utóbbit 2018-ban már teljesítette a tárca. Benkő Tibor részletesen szólt a fejlesztésekről, így például a merev- és forgószárnyas képesség bővítéséről, a radarbeszerzésekről, a légvédelmi rendszerek és a szárazföldi erők korszerűsítéséről, illetve az ezekhez kapcsolódó kiképzési-oktatási tevékenységről. A honvédelmi vezetés a 21. századnak megfelelő, legkorszerűbb technikai eszközöket kívánja biztosítani a katonáknak: példaként említette a Leopard 2 A7+ harcjárműveket, az önjáró lövegeket vagy a páncéltörő eszközöket, amelyek beszerzése szintén megindult. A tárca a jövőben a BTR-eket is más páncélozott szállító harcjárművekkel kívánja kiváltani. A miniszter fontos feladatként említette a honvédség társadalmi kapcsolatainak erősítését, a hazafias nevelés és a kadétprogram, illetve az önkéntes tartalékos rendszer további fejlesztését is.

Mint Benkő Tibor fogalmazott, a haderő létszámát mennyiségében is és minőségében is növelni kell, ami komoly kihívást jelent a mai munkaerőpiaci viszonyok között, ahol a honvédségnek nemzetközi nagyvállalatokkal is versenyeznie kell. Ezt szolgálja a bevezetett életpályamodell ütemezett frissítése. Ennek szellemében az illetmény és az egyéb juttatások – így például a lakhatás – kérdése is mindig napirenden van. A miniszter elmondta: a honvédség állományának személyi bázisát a jól felkészült, nyelveket beszélő altiszteknek kell képezniük, akikre rá lehet bízni a katonák kiképzését, műveleti feladatokra való felkészítését. Ennek megfelelően az altisztképzés is új utakon indul el az Acélkocka program révén.

A miniszter előadásának végén a nemzeti érdekek és értékek méltó képviseletére, tisztességes, becsületes szolgálatra kérte a katonadiplomatákat, munkájuk ellátásához pedig sok sikert kívánt.