Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.

 

Szeged, 2019. június 21.

 

Elnökségi ülést tartott, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége 2019. június 21-én pénteken 17.00 órakor, a Megyeháza Csanád Termében. Az elnökségi ülés napirendjén, az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a 2019.08.30. – 2019.09.01. között megrendezendő MEBSZ – MATASZ Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny, valamint a 2019.09.21.-én, az iskolák bevonásával megtartandó, „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” rendezvény megbeszélése volt.

 

Elkezdődött a nyári szünet, megkezdődött a nyaralás, ami érezhető volt az elnökség alacsony részvételi arányán is, több Társunk munkaköri elfoglaltsága, más rendezvényen a MATASZ képviseletében, ki mentette magát. Hatalmas zivatar is zavarta az összejövetelt, de a napirendek fontossága miatt az elnök úgy döntött, hogy az elnökségi ülést megtartja.

 

Dávid István ny. alezredes, elnök tájékoztatta a megyei elnökséget, az általános helyzetről. Az éves költségvetésünkből eddig rendezvények finanszírozására 267.096,- Ft-ot használt fel a szervezet, a jóváhagyott 700.000,- Ft éves költségvetésből. A 2019. évre tervezett programjainkat – az éves tervben foglaltaknak megfelelően – időarányosan végrehajtottuk.

 

A 2019-es év első felében szervezett saját rendezvényünk, – az április 20-i Honvédelmi Sportnap, amit hagyományteremtés célzattal szervezett a megye – sikeresen került végrehajtásra. Az első félévben több rendezvényen is megjelentünk, – Műszakiak Napja Szentesen, ELBEBIBER Honvédelmi Akadályverseny Torgau /Németország/, sportrendezvények, koszorúzások, országos és megyei rendezvények – képviselve a MATASZ Csongrád megyei szervezetét. A következő félévben két nagy rendezvényre kerül sor a megyében. Augusztus 30. és szeptember 1-je között rendezik meg a XX. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Versenyt. Fogadjuk a Német Tartalékos Szövetség Közép Frankföldi Vezetői küldöttségét. Ezzel egy időben, július 4. és július 7. között, a településszintű Német – Magyar Bajtársi Találkozót Ruzsán. Augusztus hónapban részt veszünk a magyar-szerb határmenti együttműködés keretein belül a magyarkanizsai találkozón és a Magyarkanizsa maraton hagyományos sportnapon és a versenyeiken, valamint szeptember 21-én – az iskolák bevonásával, a „Honvédelmi Nap Gyerekeknek” című sportversenyt.

 

A legtöbb vitát a megrendezendő ejtőernyős verseny tárgyalása generálta. Dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, a megye örökös tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy évekkel ezelőtt ez az ejtőernyős verseny „MATASZ Kupa”-ként indult, és sok finanszírozási gondot jelentett mindig. Így működött ez a verseny, az elmúlt évekig, de mára kinőtte magát, mint ahogyan ez tapasztalható volt az elmúlt évben.

 

Fróman Gábor mk. őrnagy, – mint az akkori megyei elnök – részt vett a 2018. évi verseny előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Elmondta: „Sajnálja, hogy nincs itt a Csorba Józsi – bár neki ezt, már egyszer elmondta – a verseny időpontjának a kijelölésével is bajok voltak. Megkérdezte tőle, hogy az ez évi versennyel kapcsolatban, januárban kinek a nevében tett bármiféle nyilatkozatot, kinek kötelezte el magát és hogyan jött ki a 3.427.500,- Ft-os költségvetés, mert ő ezt a számot még nem látta és szóban sem hangzott el. Véleményem szerint, ez nem MATASZ, hanem a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a MEBSZ rendezvénye. Ebből komoly szervezési gondok adódtak a 2018. évi versenyen, mert a MEBSZ elnöke, Dr. Boldizsár Gábor ezredes kifogásolta a MATASZ kompetenciáját a rendezés ügyében. Az ezredes úr szerint, ez egy ejtőernyős, komoly szakmai stábot igénylő verseny, s ennek a versenynek a garanciája a MEBSZ, s a MEBSZ-en belül személyesen, a Csorba József. Ő a garancia a jogszerűségre, illetve mindenre. A javaslatom erre az évre, hogy legyen ez a XX. MEBSZ KUPA Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny. Az ejtőernyőzés, egy nagyon költséges és veszélyes extrém sport. Nem tudni, hogy a MATASZ Alapszabályában szerepel-e ez a sportág? Tavaly, a rendezvényen nem volt sem orvos sem mentő. A MEBSZ garancia mindenre! Így a szervezés során neki kell biztosítania a nyilvánosságot, a szakszerűséget, a célszerűséget és a jogszerűséget. Az ezredes úr szervezze meg az ő kis stábját, amely során egy szakképzett rendezőgárdát állítson ki, mert nekünk itt ilyen nincsen. Nekünk nem áll rendelkezésünkre sem eszköz, sem anyagi feltétel, és a további feltételek és garanciák sem, amelyeket ilyenkor meg kell előlegezni, mint például a sajtónyilvánosság és egyéb más kiadások. A honvédségi támogatásokat is kiszámlázza a hadsereg. A 2018. évi rendezvény tapasztalatai alapján azt mondom, hogy a MEBSZ legyen a főszervező, a főfelelős, és a fő költségviselő is. A MATASZ legyen olyan résztvevője a versenynek, mint bármely más, meghívott rendvédelmi szerv. Meg kellene nézni az Alapszabályzatban foglaltak szerint azt is, hogy milyen rendezvények szervezésére van jogosultsága a MATASZ-nak. valamint, tisztázni kell a költségviselőket. A Boda tábornok úrnak és a dr. Boldizsár ezredes úrnak itt a helye a versenyen, mivel a múlt évben egyikük sem volt jelen. Ezt a versenyt nem úgy kell megcsinálni, ahogyan eddig, hanem legyen a MEBSZ dr. Boldizsár ezredes a verseny fő szervezője és ő írjon kérést, levelet a honvédelmi miniszter úrnak, mert a honvédségi segítőket ő rendeli ki a versenyre. Van-e a MATASZ-nak jogosultsága árajánlatot bekérni, repülőgép bérlésére szerződést kötni, számlák befogadására, kifizetések igazolására, kötelezettségek vállalására?”

 

Dr. Palotai ezredes tájékoztatta a Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny előzményeiről, – röviden összefoglalva az elhangzottakat – azt javasolta, hogy írjunk a dr. Boldizsár ezredesnek a MEBSZ Elnökségének, egy levelet. Hivatkozva arra, hogy a területen és versenyekkel szemben támasztott követelmények terén történt változásokat, a MEBSZ rendezési igényeit tekintve, legfőbb kép az elmúlt évi tapasztalatokat figyelembe véve, mivel a MATASZ egy tömegsport orientált társadalmi szervezet, s az ejtőernyőzés –bár rendkívül jelentős, ebben a formájában egy extrém sport- , nem tartozik a tömegsportok körébe. Ennek ellenére, örömmel támogatjuk a rendezvényt, s –lehetőségeinkhez képest- mindenfajta segítséget a munkájukhoz, ami rendelkezésünkre áll megadjuk, s a továbbiakban várjuk a meghívójukat. Esetleg tiszteletdíjat ajánlhatunk fel, a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége nevében. Tájékoztatta az elnökséget, hogy az ORVSS képviselői Szegeden jártak, és megbeszélés során egyeztettük, további lehetőségeket. A magyarkanizsai találkozó augusztusi időpontját megfelelőnek tartjuk, a küldöttség össze állítását elnökségünk oldja meg, a maratoni futóversenyre 3 oklevelet egy versenydíj, és egy ajándék biztosítását, valamint Palotai ezredes tájékoztatását és a vállalt feladatokat az elnökség jónak tartja és biztosítani fogja. Egyetértettünk abban, hogy az ORVSS határmenti sávjába Bács-Kiskun Megye is érdekelt, ezért Tompától keletre eső rész Csongrád Megye, míg onnan a Dunáig terjedő sáv Bács Kiskun Megye (Baja) illetőségi körébe tartozik, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

 

A 2019. szeptember 21-én, s az iskolák bevonásával megrendezni tervezett „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” sportverseny előkészületei rendben haladnak. Ezzel kapcsolatban László Károly, a Maros Vidéki MATASZ Klub elnöke elmondta, hogy az elmúlt években sikeresen megrendezett „Kombinált Haditorna” versenyszámainak megfelelően készítik el Csorba József t hadnagy segítségével közösen, a verseny kiírását, valamint a szervezést. A légpuskalövészethez a 6 db légpuska, valamint a gránátdobó versenyszámhoz a 10 db gyakorlógránát a rendelkezésükre áll. A verseny előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi eszközöket – a 2019. évi költségvetési tervben meghatározottak alapján – a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége biztosítja.

 

Az elnök az elnökségi ülést 19.00 órakor bezárta.