Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

„Elbebieber” 2019.

 Torgau, 2019.05.24.

 A több évre visszanyúló Szászországi kapcsolataink alapján, meghívást kaptunk idén is a Bundeswehr által támogatott Szász tartalékosok versenyére, amely Torgauban került megrendezésre. A rendezvényt a Bundeswehr gyakorló terén rendezték meg, ahol a területen felül a katonai felszereléseket, fegyvereket és felszereléseket, a Bundeswehr biztosította.

 A versenyre 2019.05.24.-én indultunk el Magyarországról, a kiírás szerint előírt négy fő tartalékossal.

 A csapat összeállítása, az alábbi volt:
Dávid István ny. alezredes csapatvezető,
Csorba József t. hadnagy,
Barkóczi Balázs t. törzszászlós,
Gere Zsolt t. őrmester.

 Péntek esti érkezést követően Jens Dohrmann fogadott bennünket és elkísért a bázisra, ahol elfoglaltuk szállásunkat, és részt vettünk az eligazításon. Reggel 05.00-kor volt ébresztő és ezt követően felszerelések és fegyverek felvétele történt, majd a csapatok indításával kezdődött a verseny. A versenyen 10 csapat indult, ebből egy csapat Csehországból érkezett és egy csapat Székesfehérvárról, akik csak megfigyelőként vettek részt a versenyen. A felkészüléskor ellenőrizték a felszerelésünket, ahol csak a meghatározott menetfelszerelés lehetett nálunk. Amennyiben valami hiányzott, abban az esetben egy félliteres pet palackot homokkal töltve kellett magunkkal vinnünk. Az így összeállított hátizsákunk, 21,5 kg volt, amihez még hozzá jött a G 36-os német fegyver is.

 Az indítások időre történtek és hat állomáson kellett a meghatározott feladatok sorát megoldani. Az első 5,5 km után értünk az első állomásra, ahol lő feladatot kaptunk. Hátizsák nélkül a fegyvert fej fölé tartva futni kellett 100 métert, majd fekvő helyeztből, 10 lövést leadni a 200 méterre lévő körkörös lőlapra. Ezt követően 50 méter előre futás után, még 10 lövést adtunk le a célra. A feladatot megnehezítette az előzetes futás, ami laza homokos talajon történt.

 A következő feladathoz 325 métert kellett megtenni tájoló szerint 20-as tájolószámon, de itt egy tájolási hiba miatt sokkal többet mentünk. Ezen a ponton azt az utasítást kaptuk, hogy induljunk el az erdőben, s ha észlelünk valamit, saját belátásunk szerint oldjuk meg. Rövidesen egy segítséget kérő nő futott az erdőből felénk, és egy sérült emberhez vezetett, aki láncfűrésszel levágta a jobb karját. Biztosítottuk a sérültet, bekötöttük a kézcsonkot, majd hordágy segítségével – a kiértesített és közben megérkezett – mentőhöz szállítottuk.

 Ezt követően tájoló és térkép segítségével, tovább haladtunk. Fél óra gyalogmenet után értük el a következő állomást, ahol drótkötélen kellett átmenni egy vízmosás felett, kb. 50 métert, majd egy másik kötélen függeszkedve, még 50 métert kellett megtennünk. Ezt követően megint menetre került sor, ahol, kb. 4 kilométer után értük el a következő feladat helyszínét.

 Itt harcjárműveket kellett felismerni rejtett figyelőből, távcső segítségével. A mezőn 10 harcjárművet helyeztek el. A harcjárművek távolságát és típusát kellett azonosítani. A feladatot nehezítette, hogy a járművek makettek voltak és távcsővel is nehezen voltak láthatóak.

 Innen tovább meneteltünk, – több törési ponttal – majd elértük a következő pontot, ahol 40 ország zászlaját kellett beazonosítani és kategorizálni, uniós és NATO tagság szerint. Ezt követően a NATO betűkódot használva betűzni kellett egy megadott ország angol írású nevét.

 A következő állomáson, – ami kb. 150 méterre volt – kaptunk még egy 13,5 kg-os lőszeres ládát, amit a csapatnak a célállomásig kellett cipelnie. Ez az utolsó szakasz 5 km volt. Összesen így 22 km-et tettünk meg, teljes menetfelszereléssel, s az utolsó szakaszban egy lőszeres ládával.

 A csapatunk teljesítette az összes feladatot. A verseny végén kiemelték Dávid István ny. alezredes kimagasló teljesítményét, mivel 69 évesen, – az ő életkori kategóriájában – a német haderőben a maximálisan elvárt táv – 4 km lett volna, menetfelszerelés és fegyver nélkül. Csapatvezetőnk ezt túlszárnyalva, teljesítette a csapattal az első 5 km-et, teljes menetfelszereléssel, s ezt követően sikeres lőgyakorlatot hajtott végre.

 A versenyt még aznap este értékelték és lezárták, ahol részt vett a helyi polgármesterasszony, mint a város képviselője és a rendezvényt támogató védnök.

 A programot a bajtársi est zárta, ahol nagyon jó hangulatban telt az este. Másnap reggel, – a reggelit követően – a csapatok haza utaztak.

 A rendezvény számunkra azzal a tanulsággal járt, hogy a hadsereg – szükség esetén – képes együttműködni a tartalékosokkal. A német tartalékosok, – sem elméleti ismeretekben, sem fizikai állóképesség terén – semmiben sem maradnak el,+ a hadsereg hivatásos katonái mögött. A társadalom elismeri, és szorosan magáénak tekinti, az önként vállalt katonai szolgálatot, amellyel Németországban sikeresen megvalósul a tartalékos rendszer hídszerepe.

 /Csorba József tartalékos hadnagy/