Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

EGYETEMI NYÍLT NAP

 

Szeged, 2019. november 28.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem nyílt napját, 2019. november 28-án szervezte meg az SZTE, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A nyílt nap egész napos programján, – egy kiállító hellyel – képviseltette magát, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete is.

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem, hazánk egyik meghatározó intézményeként szeretné segíteni, a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat és tanáraikat, az intézményükre vonatkozó fontos információk begyűjtésében.

 

Az egyetem 12 kara, több mint 380 szakon kínált lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton. A továbbtanulásra készülő diákok tájékoztatása mellett, a nyílt nap célja volt az is, hogy a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden érdeklődő szaktanár számára is lehetséges legyen, az egyetemi képzésekre vonatkozó részletes információk beszerzése.

 

 Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban megrendezett képzési kiállításán, a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket, valamint a rendezők, – a rendezvény két helyszínén óránként – kari tájékoztató előadásokon ismertették meg a látogatókkal, az SZTE képzési kínálatát. A MATASZ kiállító standján jelentkezők nagy hányada, inkább a kiállított fegyverekre volt kíváncsi, mint például a képen látható, – Kazahsztánból érkezett – egyetemista, aki örömmel ismerte fel, az egykori Szovjetunió Vörös Hadseregében rendszeresített Ciril betűs karabélyt.

 

Mivel ezen az egyetemen, akreditált és fakultatív képzés keretében, ejtőernyőzés is szerepel az oktatott ismeretek között, így sok érdeklődő jelentkezett, s tízen ki is töltötték a MATASZ belépési nyilatkozatát. Erre a képzésre 2019. év szeptemberében, 114 hallgató regisztrálta magát, amelyből 45 fő sikeresen fejezte be a féléves képzést.

 

Sok volt a hazánkban tanuló, s a kiállított fegyverek miatt, a standunkon megálló külföldi diák, akik zömmel angolul beszéltek. Nagy segítségünkre volt a kommunikációban dr. Vadász Veronika, aki úgy angol, mint francia nyelven fordította a kíváncsiskodók kérdéseit. Megragadva az alkalmat, felkínáltam számára a MATASZ tagság mellett, a Nemzetközi POOL kerekasztal megbeszélésen való részvétel lehetőségét is.

 

Az egész napos program, lehetőséget biztosított, – az általános tájékozódás mellett – az egyetem teljes képzési kínálatának megismerésére, ugyanakkor a résztvevők informálódhattak, – többek között – a hallgatók tanulmányait segítő ösztöndíjakról, a nyelvtanulási-, sportolási-, esélyegyenlőségi-, szabadidős-, tehetséggondozási- és karrier lehetőségekről, valamint az SZTE nemzetközi ösztöndíjairól is.

 

Sok olyan kérdéssel is megkerestek bennünket, amelyekre csak általánosan tudtunk válaszolni, mert a kérdések általában a hivatásos és a szerződéses katonai pályára, illetve a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázatokra és ösztöndíjakra vonatkoztak, amelyben nem mi vagyunk az a szervezet, amelyet meg kellett volna szólítaniuk. Ezért a kérdezőket, a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ szegedi címét megadva, útba igazítottuk azzal, hogy ott kopogtassanak.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményes rendezvénnyel sikerült jó hírünket tovább öregbíteni városunkban, megköszönve, a rendezvényt előkészítő és lebonyolító MATASZ aktivistáknak, az időt és fáradtságot nem kímélő munkáját.

Az egyetem rendezvényekért felelős vezetője, – 2020. év, hasonló rendezvényeire – már most meghívott bennünket. A sikeres rendezvényért köszönet illeti, Dr. Vadász Veronikát, Csorba József t. hadnagyot, László Károly hö. ezredest, Stuber Rajmundot, Hajdú Károlyt és Kőszegi Mátyást. A sikeres rendezvényt sokan látogatták, bár számokkal nem tudok szolgálni, de egész nap tömegek voltak az egyetem épületében.

 

A múlt tanulsága a jövő fegyvere

Budapest, 2019. november 25.

A védelmi szféra megváltozott kihívásairól rendeztek konferenciát Budapesten, november 25-én. A rendezvényt dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese nyitotta meg.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezték meg a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség (MHP HTCSF) szervezésében a Tudomány, jövőkutatás, transzformáció című konferenciát, amelyen a szakértők a védelmi szférát érintő új típusú kihívásokat elemezték. A szimpózium elsődleges célja az volt, hogy előmozdítsa a jövő lehetséges folyamataira vonatkozó előrejelzések és döntések megalapozását, továbbá vizsgálat tárgyává tegye, hogy az oktatást és tudományt miként lehet felhasználni a folyamatosan változó biztonsági környezet feltérképezésére, valamint a transzformációs célok elérésére.

Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a konferencia megnyitóján rámutatott: a rendszerváltás után a NATO-csatlakozás óriási kihívások elé állította a Magyar Honvédséget, amelynek egy változó környezetben kellett megtalálnia saját szerepét a transzformáció során. Mint mondta, Európa biztonságát mára olyan kihívások fenyegetik, amelyek lényege éppen a folyamatos változékonyság. Az illegális migráció, valamint az ukrán-orosz konfliktus – amely alapjaiban írta felül a nemzetközi normákat és egyezményeket – minden addiginál világosabban jelezte, milyen sürgetően időszerű a Magyar Honvédség teljes megújítása. A 2016-ban elindított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program mérföldkő a honvédség történetében, ám csak abban az esetben lehet maradéktalanul sikeres, ha képes és tud a megváltozott biztonsági helyzet kihívásaira reagálni. „A legnagyobb kihívás a saját gondolkodásmódunk átformálása” – mondta Böröndi tábornok, kiemelve, mennyire lényeges a saját doktrínák kialakítása, s annak precíz megfogalmazása, hogyan működik a haderő a jövőben.

A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta: a legfontosabb a technológiai fölény kialakítása, amely a haditechnikai beszerzéseken túl magában foglalja a tudományos kutatást, a fejlesztést, az innovációt is. Utalt a digitális katona programra, amely jól mutatja, hogy a jövő Magyar Honvédségének kulcsa az innováció. Kiemelkedően fontosnak nevezte a hasonló szakmai konferenciák megszervezését, amelyet a gondolkodásmód átalakulásának, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program működésének jellemző példajaként értékelt. „A jövő nehezen látható előre, de a Magyar Honvédségnek most van történelmi lehetősége, most, amikor van politikai akarat, és van hozzá költségvetés, hogy meg is valósítsa azt, amit oly régóta vártunk. Hogy egy modern, ütőképes, korszerű honvédség alakuljon ki, amely garantálja Magyarország biztonságát” – zárta beszédét Böröndi altábornagy.

Az esemény házigazdája, Sticz László dandártábornok, az MHP HTCSF csoportfőnöke felvezető előadásában aláhúzta: a Magyar Honvédség nemcsak katonai eszközökkel, hanem a tudományos életbe való bekapcsolódásával is a nemzetet szolgálja. Mint fogalmazott, alapos kutatómunkával olyan biztos alapot teremtenek, amelyet később továbbfejleszthetnek és felhasználhatnak a gyakorlatban. „Az ember lényéből fakadóan folyton keres, felfedez, létrehoz, innovál. A múlt tanulsága a jövő fegyvere. Ezért a tapasztalatok feldolgozása legalább annyira fontos, mint a jelen és a jövő kihívásainak értékelése” – mondta a dandártábornok, hozzátéve: a Magyar Honvédség tudományos munkájának legfontosabb szempontja az, hogy fajsúlyos és mérvadó tudományos kutatások előzzék meg a stratégiai döntéseket, mert erős, modern, felkészült és valós képekkel rendelkező honvédség nélkül nem lehet garantálni a nemzet szuverenitását és biztonságát. „Amint a kutatás során felfedett tényeket és információkat tudássá gyúrtuk, egy erős fegyvert tartunk a kezünkben, amelynek alapja a tudomány, eredménye pedig a biztonságos jövő megteremtése és garantálása” – mutatott rá előadásában Sticz dandártábornok.

A konferencia panelbeszélgetésein a tudománynak és oktatásnak a Magyar Honvédség transzformációjában betöltött szerepéről, a jövőkutatás és transzformáció kihívásairól, lehetőségeiről, a haderőnemek és szakterületek új biztonsági kihívások tükrében végrehajtandó transzformációjáról, valamint az űrkutatás a jövő hadviselésére gyakorolt hatásáról tartottak előadásokat és szakmai vitákat.

 

TANÁCSKOZÁS

Budapest, 2019. november

A jobb együttműködés érdekében tanácskoztak. Az Önkéntes Tartalékos Rendszerről, valamint a Honvéd Kadét Programról folytattak megbeszélést a napokban az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP), valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) képviselői Budapesten.

A tanácskozást Szűcs Imre ezredes, az MH KIKNYP parancsnoka nyitotta meg, majd Széles Ernõ nyugállományú dandártábornok, a Matasz elnöke – aki egyben a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke is – arról beszélt, hogy a tartalékos szövetség a 2001-es alapítás óta nagyon sokat fejlődött mind országos, mind pedig megyei szinten.

Mint mondta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontos része az Önkéntes Tartalékos Rendszer és azon belül is az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer fejlesztése. Elhangzott: a MATASZ mindkét alapfeladata hangsúlyossá vált. Egyrészt a toborzás, azaz a tartalékosok megtalálása, másrészt pedig a már meglévő kapcsolatok erősítése a köznevelési tanintézmények vezetésével és a tanulóifjúsággal.

A tábornok elmondta: megkezdték a MATASZ szervezését azokban a nagyobb városokban, járási székhelyeken, és budapesti kerületekben is, ahol erre igény van, és a feltételek is rendelkezésre állnak.

Szűcs Imre ezredes tájékoztatójában részletesen bemutatta az MH KIKNYP feladatrendszerét, elemezte a toborzó munkát és az elért eredményeket. Hangsúlyozta: érdekük, hogy a toborzó munka során együttműködjenek a MATASZ-szal.

Innováció a honvédelmi nevelésben

Budapest,| 2019. november 20.

Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben - címmel tartottak szakmai tanácskozást november 20-án, szerdán, a budapesti Milton Friedman Egyetemen.

A Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidõsport Szövetsége (MTTOSZ) szervezésében megvalósult konferencia résztvevõit Nagy József, az MTTOSZ alelnöke, illetve dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem rektorhelyettese köszöntötte.

Dr. Simicskó István kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke A Honvédelmi Sportszövetség szerepe a honvédelmi nevelés új alapokra helyezésében címû elõadásában hangsúlyozta: a honvédelem ügyéért való tenni akarás a legnagyobb lehetõség arra, hogy a globalizált világban ismét egymásra találjunk és megtaláljuk azt a közös nevezõt, amelynek a lényege, hogy a hazánkat szeretni kell. „Az a célunk, hogy hazájukat szeretõ fiatalok vigyék majd egyszer az országot tovább, a mi dolgunk pedig az, hogy egy egészséges patrióta érzésvilágot alakítsunk ki a lelkükben. A hazaszeretetre épülõ közös nevezõ nem képezheti vita tárgyát” – jelentette ki Simicskó István, hozzátéve: a globalizáció negatív hatásait nem lehet kivédeni, de ha egészséges értékrendet adunk át a gyermekeinknek, akkor képesek lesznek arra, hogy különbséget tegyenek a látható és láthatatlan veszélyek között. „Mit szeretnénk elérni a fiataljaink szívében? Hogy szeressék a hazájukat” – fûzte hozzá.

Goethe szavait idézve – „a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat” – a kormánybiztos úgy fogalmazott: fontos, hogy a gyermekek ragaszkodjanak gyökereikhez, szülõföldjükhöz, az õsök által megteremtett értékekhez, a nagy célok eléréséhez viszont szárnyakra van szükségük, amelyeket a nevelés segítségével biztosíthatunk számukra.

„Sportszeretõ társadalom vagyunk, amely megfelelõ alap ahhoz, hogy sportszerûvé is váljunk. Mert a sportnak van egy nagyon fontos értéke: a fair play, amely az egészségmegõrzés és közösségépítés mellett a legfontosabb érték. Ezáltal élhetünk csak minõségi életet” – mutatott rá a sport nevelõ szerepére Simicskó István, majd szólt a honvédelmi nevelés kérdésköreirõl is. Mint mondta: az életkori sajátosságok figyelembevételével – már óvodáskorban – el lehet kezdeni az egészséges patriotizmus csíráját ültetni a gyermekekbe, az általános iskolás korosztálynál pedig a tudás alapú oktatás mellett az érzelmi intelligenciát is fejleszteni kell. „A nevelés óriási lehetõséget ad a gyermekek érzelmi intelligenciára való felkészítésére is, amely fontos alapja a honvédelmi nevelésnek. Ha az oktatási rendszerünkben ez nincs meg, akkor baj van, ezért szeretnénk olyan stratégiai tervet készíteni, amelyben ez hangsúlyosan megjelenik” – mondta a kormánybiztos.

Simicskó István hangsúlyozta a Honvédelmi Sportszövetség és a különbözõ szervezetek közti együttmûködés fontosságát is: mára már több mint 200 tagszervezetük van, a tervek között pedig szerepel a cserkészszövetséggel, illetve a diáksport szövetséggel való megállapodás.

A kormánybiztos szólt a Honvédelmi Sportközpontok kiépítésének szükségességérõl is, amelyek megyei és a járási székhelyeken történõ kialakítása lehetõvé teszi, hogy a sporttevékenységen keresztül a társadalom minél szélesebb rétegei bekapcsolódjanak a honvédelmi nevelés programjába. Ezt a területet az államnak és olyan civil szervezeteknek kell uralnia, amelyek elkötelezettek a haza iránt. „A sportlövészet dominálja az egészet, de a küzdõsportok, a technikai sportok is bekerülnek a rendszerbe, hiszen ez egy közösségi találkozási pont is lesz.”

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkára A Zrínyi 2026 Program jelenlegi helyzete, további feladatok címû elõadásában a Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program helyzetét, eddig elért eredményeit, majd az elkövetkezendõ idõszak feladatait ismertette. Az innováció fontosságára utalva az államtitkár hangsúlyozta: „A Magyar Honvédség megroggyant képességeit helyre kell állítani, és új képességeket kell kialakítani”.

A Honvédelmi Sportszövetség mûködésének gyakorlati tapasztalatai, valamint a munkaszervezet feladatai témakörében dr. Nébald György, a sportszövetség általános alelnöke tartott elõadást, majd a sportszövetség tagozatvezetõi osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal.

A délután folyamán a tapasztalatcsere szekcióülések keretében folytatódott, ahol a legeredményesebb gyakorlati megoldások kerültek elõtérbe.

Lehet honvédelmet építeni!

Balatonakarattya, 2019. november 19.

2020. januárjától további illetményfejlesztést tervez katonák részére a honvédelmi tárca vezetése. Az országgyűlés a napokban akár döntést is hozhat a kérdésben. Még az idei évben közel huszonhatezren részesülnek teljesítményjuttatásban – jelentette be Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 19-én, a Honvédszakszervezet tisztújító küldöttgyűlésén, Balatonakarattyán.

A honvédelmi tárca vezetője átfogó tájékoztatást adott a küldötteknek a szakszervezetet, és a haderőt érintő legfontosabb kérdésekről.

„Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy igenis lehet honvédelmet építeni, csak megfelelő elszántság, és támogatás kell hozzá. Ehhez szakszervezeti szinten is kizárólag segítő szándékra van szükség, és arra, hogy jól működjön a kétirányú információ-áramlás. A vezetőknek tudniuk kell, mi foglalkoztatja a katonákat, de mindez fordítva is igaz: a katonáknak tudniuk kell milyen irányba haladunk, mit tervezünk, melyek a közös céljaink” – fogalmazott a tárcavezető. Hallhattuk: az elmúlt néhány év alatt átlagosan ötven százalékkal nőtt az állomány illetménye. Részben ennek is köszönhetően a haderő létszáma tavaly mintegy hétszáz fővel növekedett. A kiáramlás ugyan érinti a honvédséget is, de a beáramlás nagyobb, ezért a mérlegünk pozitív.

Benkő Tibor szerint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik fontos része az is, hogy a társadalom támogassa a honvédelem ügyét. Ehhez azonban a katonáknak jó példát kell mutatniuk. „Az egyenruha mindenkit kötelez”, szögezte le a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor tájékoztatójában kitért a hazafias honvédelmi nevelés fontosságára, megjegyezve: igenis meg lehet szólítani a mai fiatalokat, csak ehhez más módszerek kellenek, mint régebben. Jó példa erre, hogy az idén hetvenkét különböző honvédelmi táborban 2500 fiatal ismerkedett meg a katonaélettel – a visszajelzések pedig igen pozitívak.

„A legjobbakat szeretnénk katonának, és ehhez megfelelő életpályamodellt, illetve a legjobb, legmodernebb haditechnikai eszközöket szeretnénk biztosítani az állománynak” – fogalmazott Benkő Tibor. A jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatban a honvédelmi miniszter felvázolta az önkéntes katonai szolgálat, és a veterán-besorolás lehetőségét is.

A küldöttgyűlés megnyitóbeszédében Szabó István honvédelmi államtitkár kiemelte: a szakszervezeti munka során a HOSZ mindig is a megoldásokat kereste.

„A szervezet jogelődjével együtt közel harminc esztendeje képviseli a katonák érdekeit. Ebben az időszakban sikerült az érdekképviseleti kört kiszélesíteni: belekerültek a hivatásos, szerződéses, tartalékos katonák, nyugállományú katonák, valamint a honvéd tisztjelöltek, és altisztjelöltek is. Az elmúlt időszakban nyújtott tevékenységével a HOSZ kiérdemelte a honvédelmi tárca bizalmát” – mondta az államtitkár. Hozzátette: a törvényi változásoknak köszönhetően a parancsnokok, katonai vezetők most már szabályozott módon kötelesek együttműködni az érdekképviseletekkel. Az államtitkár szerint a HOSZ immár megkerülhetetlen szereplője a honvédség életének. A jövőre utalva Szabó István elmondta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program akár tizenöt esztendőre is meghatározza a fejlődés irányait – a program középpontjában pedig a katona áll, és ilyenformán érdekei érvényesítése is előtérbe kerül.

Czövek János, a HOSZ elnöke, az elmúlt négy esztendőt összegezvén úgy fogalmazott: óriási eredmény a katonáknál az ötven százalékos bérfejlesztés, és az illetmények további emelkedésére vonatkozóan folytatni fogják a tárgyalásokat. Az elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a honvédekre vonatkozó jogszabályi környezet hamarosan állandósul.

„Úgy vélem, hogy az elmúlt négy esztendőben sikerült korrekt párbeszédet folytatni a Honvédelmi Minisztériummal, és a Magyar Honvédség Parancsnokságával. Át tudtuk adni a megfogalmazott véleményeket, észrevételeket, javaslatokat. Ugyancsak mérföldkő, hogy a Katonaszövetségek Európai Szervezete (Euromil) tavaly nálunk tartotta elnökségi ülését. Külföldi vélemények szerint a szakszervezetek között a HOSZ az egyik legerősebb” – közölte az elnök.

A közgyűlésen a küldöttek szavazataikkal megerősítették pozíciójukban az eddigi elnökséget és elnököt.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálró vettük át.

More Articles...

 1. Önkéntes Területvédelmi Tartalék
 2. A haza védelme össztársadalmi ügy!
 3. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.11
 4. MAGYAR – SZERB KAPCSOLATOK 2019.11.
 5. „ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!
 6. Halottak napja - 2019.
 7. Hat órás állóképességi futás Szegeden
 8. MATASZ egyesület alakult Domaszéken
 9. A 63. évfordulóra emlékeztek
 10. Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden
 11. Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden
 12. Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban
 13. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 14. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 15. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 16. Aki egyszer katona volt, az is marad
 17. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 18. Érdekesség a Facebookról
 19. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 20. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 21. Ruzsai kerékpárverseny
 22. Honvédelmi nap
 23. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 24. A megyei tisztségviselők feladatai
 25. KADÉTOK VERSENYE
 26. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 27. Idősek Világnapja - október 1.
 28. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 29. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 30. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 31. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 32. III. Honvédelmi Többtusa
 33. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 34. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 35. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 36. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 37. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 38. SZIN 2019
 39. A honvédelem nemzeti ügy
 40. Gyászol a Magyar Honvédség
 41. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 42. MEGEMLÉKEZÉSEK
 43. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 44. GYŐRI „HARCOSOK”
 45. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 46. A BALTIKUMBAN
 47. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 48. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 49. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 50. HŐSEINK

Page 1 of 154