Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Fegyverszünet

1917 – 2017

 

Világháború a napilapok tükrében: 1917.november 28-december 4. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

„Itteni mértékadó helyekre még nem érkeztek hírek, amelyek megerősítenék azt a jelentést, hogy a washingtoni kormány Ausztria-Magyarországnak hamarosan hadat üzen” – olvasható a Népszavában.

 

A napilapban olvashatjuk a „Giornale d'Italia” egyik jelentését: „a Közép-Olaszország felé menekülő lakosság, amely elárasztja a városokat és falvakat, a legnagyobb nyomorral küzd. Hajléktalanul kóborolnak az utcákon, a hideg éjszakákon már akárhányan megfagytak és sok embert fenyeget az éhenhalás veszedelme. Az újságokban egész tömeg oly hirdetés van, amelyekben szülők a gyermekeiket vagy gyermekeik a szüleiket keresik.”

 

A Népszavában olvashatunk egy Palesztinából érkezett jelentést is, miszerint Jeruzsálem előtt visszaszorították az angolokat: „Előretolt földerítő osztagaink, amelyek Jaffától négy mérföldnyire északi irányban átkeltek a Bachranja északi partjára, az ellenséges gyalogság nyomása miatt kénytelenek voltak visszavonulni. Most a déli partot tartják és födözik az átjárókat. Lovascsapataink elfoglalták Hittir, Tain és Airkarin helységeket három és fél mérföldnyire nyugati irányban Jeruzsálemtől. Erős török osztagok a Jeruzsálemtől nyugatra levő magaslati terepet tartják és födözik a Jeruzsálemből Szichenbe vezető utat.”

 

„A cs. és kir. sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irodának: A Lipót bajor herceg tábornagy hadseregarcvonalának körletében ma megkezdődő fegyverszüneti tárgyalásokon az osztrák-magyar hadvezetőséget külön meghatalmazással bíró magasabb rangú vezérkari tisztek képviselik. Az orosz küldöttség, amelyet tegnap délután 4 óra 30 perckor vonalainknál fogadtak még este tovább utazott a tárgyalások színhelyére” – olvasható a napilapban.

 

ZRINYI 2026 - Miskolc

Miskolc, 2017. november 27.

Miskolcon tartott előadást a honvédelmi miniszter. A haza az egyetlen közös nevező, amely minden magyar ember számára fontos kell, hogy legyen – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter november 27-én, hétfőn a Miskolci Egyetemen tartott előadásában.

A tárcavezető a Biztonság – a honvédelem és a haderő szerepe, avagy mit tudunk tenni a hazáért című előadásában hangsúlyozta, hogy a haza védelme nemzeti ügy, amihez minden hazáját szerető állampolgárnak alapvető érdeke fűződik. A Magyar Honvédség fejlesztésének célja pedig nem más, mint hogy a térség meghatározó haderejévé váljon, és ezzel az ország biztonságát is garantálni tudja. Erre szükség van, hiszen napjainkban a fegyverkezés általános jelenségnek számít Európában is, és Magyarországot nemcsak délről, illetve keletről fenyegetik veszélyek, de például a kibertérből is. A tömeges illegális migráció miatt nőtt a terrorveszély, és arra lehet számítani, hogy az afrikai népességrobbanás miatt ez csak fokozódni fog. „Minden eszközt meg kell ragadni, hogy Magyarország biztonságát garantáljuk” – mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy a nemzetközi konfliktusok kezelésében is jelentős erőket mozgat meg a magyar haderő, így a missziók során jelenleg mintegy 1000 magyar katona teljesít szolgálatot külföldön.

Dr. Simicskó István kiemelte: a kormány döntésének köszönhetően a honvédelmi költségvetés az előző évtől folyamatosan növekszik. A tervek szerint ennek mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. Ez a többletforrás lehetőséget nyújt a hadsereg fejlesztésére, amit a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban rögzítettek. Ennek kiemelt eleme a légierő, a szárazföldi haderő, a modern haditechnikai eszközök és a katonák felszerelésének modernizációja, valamint egy 20 ezer fős, területi elven szerveződő, önkéntes tartalékos rendszer kiépítése. A cél az - fűzte hozzá -, hogy minden járásban legyen egy egység önkéntes tartalékos katona. A program foglalkozik továbbá a hazai hadiipar újjáélesztésével is. „Ütőképes hadsereget szeretnénk építeni a magyar emberek biztonságának garantálására” – hangsúlyozta a miniszter.

Dr. Simicskó István kitért arra is, hogy fontos, hogy meg tudják szólítani a honvédelem ügye iránt érdeklődő fiatalokat, ugyanakkor azt szeretné, ha ezt egyfajta lehetőségként is értékelnék az érintettek. Emlékeztetett arra, hogy a honvédelmi tárcánál jelenleg négy ösztöndíjra pályázhatnak a szak- és középiskolások, illetve a felsőoktatási intézmények hallgatói. Ezek között megtalálható az önkéntes tartalékos ösztöndíj is – tette hozzá. A tárcavezető úgy fogalmazott: mindenkinek helye van a Magyar Honvédségben, aki tenni akar a hazájáért; egy tanuló kérdésére azt válaszolta, felül fogják vizsgálni a fizikai alkalmasságra vonatkozó szabályokat, hiszen egy, az információs hadviselésben jártas, a kiberteret jól ismerő embernek nem kell feltétlenül kimagasló erőnlétben lennie. Az egyetem hallgatói közül ma mintegy 3500 diák vett részt különböző előadásokon az intézményben. Közülük közel négyszázan hallgatták meg a honvédelmi miniszter tájékoztatóját.

Az előadás előtt a diákok – az egyetem parkolójában – egy dinamikus bemutatót is megtekinthettek: a felvonuló harcjárművek és a katonák azt mutatták be, hogy milyen hatékonyan képesek műveleteket végrehajtani adott körülmények között. Az egyetem aulájában toborzópontot alakítottak ki, így szólítva meg az érdeklődőket, valamint fegyverbemutatót tartottak. A honvédelmi miniszter előadását követően az egyetem hallgatói a témával kapcsolatban több kérdést tettek fel a tárca vezetőjének.

MEGSZÁLLÁS

1917 -2017

11 ezer négyzetkilométer olasz földet szálltak meg a központi hatalmak. Világháború a napilapok tükrében: 1917. november 14-től 20-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Áttörték az olaszok tiroli frontját – írj a Népszava. „A hivatalos jelentések az olaszországi offenziva ujabb jelentős eredményét közlik. A délkeleti tiroli határvidéken operáló Conrad-sereg csapatai a Sugana völgyétől keletre áttörték az olaszok tiroli frontját, amely a Sugana mellett levő Primolanon át huzódó határerőditmények csoportját tartotta. A támadó csapatok elfoglalták az erődöv két legerősebb páncélmüvét és ezzel rést ütöttek a határerődcsoportot tartó olasz vonalon, utat nyitván maguknak a sikság felé. Ha e sikert tovább fejlesztik, az olaszoknak fel kell adniok az asiagoi ellentállást és akkor innen, észak felől is megindulhatna a támadók özönlése a sikságra. Az alsó Piave mentén, ahol legutóbb az egyik legerősebb olasz hidfőt elfoglalták a támadók, ujabb előnyomulás nem történt.”

Megbízható hírek még mindig nincsenek az oroszországi helyzetről. „A Havas-ügynökség is azt jelentette, hogy Lenin hivei fölülkerekedtek Kerenski és Kornilov csapatain. A párisi esti lapok, amelyek ezt a hivatalos közlést átvették, azt a megjegyzést fűzték hozzá, hogy a hir remélhetően valótlannak bizonyul majd, mert kétségtelenül a bolsevikiek táborából eredt.”

„Az olasz kormány hiteles adatai szerint a központi hatalmak eddig 11.000 négyzetkilométer kiterjedésű olasz földet szállottak meg, amelynek lakossága több mint egy millió. Az elmenekült nép számát természetesen nem lehet megállapitani, de bizonyára több százezren menekültek; a kormány első segitségül 25 millió lirát utalványozott a menekültek számára” – olvasható a napilapban.

Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése

Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úrnak,
a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnökének

 

Tisztelt Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úr!

 

A Bolgár Tartalékos Tisztek és Tiszthelyettesek Szövegségének ruszei elnöke, szívélyesen gratulál az Ön elnöki kinevezéséhez. Reméljük, hogy Dr. Palotai Jenő ezredes úr tiszteletbeli elnök segítségével fejleszteni tudjuk a szövetségeink közötti termékeny kapcsolatot.

 

Sok sikert és egészséget kívánunk a munkájához!

 

Bajtársi üdvözlettel:
Dimitar Valkov t. mk. őrnagy
RSOSZR elnöke,Rusze

 

Fordította: Váradi Palotai Panna ömt őrmester. Külügyi referens

 

Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén

 

FRÓMAN GÁBOR t. mk. őrnagy

 

Fróman Gábor t. mk. őrnagy tanulmányait Szentesen és Szegeden végezte, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát Szentendrén végezte. A Katonai főiskolát követően elvégezte a Műegyetem kiegészítő szakát és gépészmérnöki diplomát szerzett! Csapatszolgálatát Szegeden a 60. Mü. Dandárnál kezdte hadnagyként. Kezdetben szakasz, század parancsnokként, majd önálló zászlóalj szolgálati főnökként!

A Magyar Honvédelmi Szövetség Csongrád megyei vezetőségénél Tartalékos Utóképzési területen végzett kiemelkedően eredményes munkát, szerzett sokoldalú tapasztalatokat a tartalékosok körében végzendő munkában.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító tagja, a megyei vezetőség megalakulása óta alelnökként végzett kiemelkedően eredményes munkát.

Ismeri a közélet, a közigazgatás szerte ágazó területeit, Társai szeretik, tisztelik, becsületes, megbízható, lelkes, szorgalmas ember! Szívesen és nélkülözhetetlen odaadó munkát végzett a közösség érdekében eddig is, és személyében minden biztosíték megvan arra, hogy a megyénkben tovább erősödjön vezetésével, a tartalékosok körében végzendő munka. Sok sikert kívánunk az újabb kihíváshoz!

Page 1 of 97