Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

HONLAPUNKAT KORSZERŰSÍTETTÜK, ÁTALAKÍTOTTUK!

A MUNKÁT STUMPF VIKTOR TÁRSUNK KEDVES BARÁTUNK, WEBMESTERÜNK VÉGEZTE!
ÉRTÉKES MUNKÁJÁÉRT ELISMERÉSÜNKET, KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI!
Korábbi honlapunkon tárolt 12 éves tevékenységünket archiváltuk, a http://archive.mataszcsongrad.w6.hu/ honlapon megtekinthető!


 

 
 
 
MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
(MATASZ)
CSONGRÁD MEGYEI VEZETŐSÉGE

 

 

Hölgyeim és Uraim, Fiúk, Lányok, Bajtársak,
Kedves Barátaink!

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége nevében nagy tisztelettel és őszinte nagyra becsüléssel köszöntöm Önöket Honlapunkon!
Tájékoztatjuk, hogy 2001. szeptember 10. én megyénkben is megalakult a Magyar Tartalékosok Szövetsége. A szervezet megyei megalakulása egy űrt pótolt, úgy országos, nemzetközi, mind megyei, városi és kis települési viszonylatban.
Ez a Szövetség - célkitűzéseit tekintve – egy képzeletbeli hidat alkot a hadsereg és a civil lakosság között. Olyan „híd” ez, ahol a katonai erények, hagyományok, a hazafiság és a civil elvárások találkoznak, ezek nem gyengítik, hanem erősítik egymást.
Szövetségünk kapcsolatot jelent a Magyarország fegyveres erői, és a Magyar Társadalom, illetve a fegyveres erők tényleges és a különféle tartalékos állományú katonái között. Tevékenységünk során részt veszünk a honvédelem ügyének kedvezőbb társadalmi háttér megítélése alakításában, formálásában. A Szövetség segíteni szeretné vissza állítani az utóbbi évtizedben kissé megkopott tartalékos állomány megbecsültségét és társadalmi elismertségét.
A MATASZ egyik legfontosabb célkitűzése: a magyar tartalékos katonák társadalmi összefogása, különös tekintettel a különféle önkéntes tartalékosokra. A sorkötelezettség meg szüntetésével nagyobb létszámú önkéntes katonára lesz, van szükség. A honvédelem működőképességének biztosítása érdekében, közös érdekünk, hogy a környezetünkben élő - a katonai szolgálat iránt, érdeklődést mutató,- fiatalokat reális tájékoztatással segítsük, hogy meg találhassák az utat, szervezeti tevékenységünkben való részvételhez, illetve az önkéntes tartalékos katonai szolgálatvállalására.
Szövetségünk legfőbb célja, társadalmi egyesületi lehetőségeink keretein belül, a hazafiságra nevelés, a helyes polgári, katonai, etikai, kulturált viselkedési módok elfogadtatása és azok képviselete. A katonai hagyományok ápolása, a bajtársiasság, és a barátság erősítése. Rendszeres kapcsolattartás a Honvédség katonai szervezeteivel, önkéntes közreműködés a haza védelmi képességének erősítésében. A haderő önkéntes jellegének erősítése, az ifjúság fizikai állapotának javítása az egészséges életmódra nevelés, katonai jellegű sport versenyeken és kulturális programokon való részvétel.
Szövetségünk Társadalmi Közhasznú Egyesület. A polgári közigazgatás szerint felépülő, vertikálisan működő civil szervezet. Tagjaink és vezetőink jelentős része volt katona, munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végzik. Politikával, napi politikai aktualitásokkal nem foglalkozunk! Lojálisak vagyunk a mindenkori honvédelmi kormányzattal szemben! Tiszteletben tartjuk mindenki nézetét. Az egyesülésről szóló törvény, és a Szövetség alapszabálya szerint működik. Tagja lehet minden becsületes, tisztességes életvitelt folytató magyar állampolgár, aki képes azonosulni céljainkkal, a Haza, a honvédelem, hazafias honvédelmi neveléssel, és tevékenységünket munkájukkal hajlandók támogatni. Helyi egyesület alakításához legalább 10 fő szükséges. Célszerű helyben, településeken, iskolákban, munkahelyeken, intézetekben stb. klubok, alapszervezetek alakítása.
Javasoljuk, kezdjék meg öntevékenyen közösségeik ki alakítását az alakuláshoz - lehetőségeinkhez mérten – segítséget nyújtunk. Kérjük, hívjanak segíteni fogunk!
A Magyar Tartalékosok Szövetsége megalakulásának Tizedik évfordulóján – értékelve a Szövetség munkáját - a Honvédelmi Miniszter Úr minden év, október 4.-ét, a TARTALÉKOSOK NAPJÁVÁ nyilvánította. Azóta rendszeresen, központilag, és a megyékben ünnepeljük e napot! Rendezvényeink, tevékenységünk, jól szolgálta a Haza, a Honvédelem egészének célkitűzéseit.

Elismeréssel nyilatkoztak munkánkról a hazai és külföldi együttműködő Partnereink. Szövetségünk jelmondata:
"Legyünk Barátok békeidőben, hogy a bajban igazi bajtársak lehessünk"
Szép, tisztességes, becsületes a legszebb eszményeinket, katonai és egyéb hagyományainkat ki fejező cél ez, ehhez várjuk érdeklődő Honfitársaink jelentkezését!

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
örökös tiszteletbeli megyei elnök


Megyei tisztségviselőink:

Örökös tiszteletbeli megyei elnök:

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, +3620-95-51-684, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Elnök:
Dávid István ny. alezredes, +3620-297-8378, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Alelnökök:
Kocsis István ömt őrnagy, +3620-388-85-01, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Demcsák Zoltán t. hadnagy, +3630-3663-343, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Titkár:
Jánki Tibor ömt. tőrzsörmester, +3670-535-38-90, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Külügyi referens:
Váradi Palotai Panna ömt őrmester,  +3630-63-78-998  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ifjúsági és Hagyományőrző referens:
László Károly hő. ezredes, +3620-450-49-66 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A KÖZPONTI WEBLAP ELÉRÉSÉHEZ KATTINTSON IDE!